تاریخ چاپ :

2022 Jun 29

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

درخواست بني‌اسد و غطفان از ابوبكر صديق رضی الله عنه براي برقراري صلح

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نمايندگاني از بزاخه (بني‌اسد و غطفان) به حضور ابوبكر صديق رضی الله عنه رفتند و از ايشان درخواست صلح كردند. ابوبكر صديق رضی الله عنه دو راه فرارويشان نهاد: يا جنگ و يا پذيرش شرايطي ‌خفت‌بار. آنان به ابوبكر صديق رضی الله عنه گفتند: «اي خليفه‌ي رسول‌خدا! جنگ را كه تجربه كرديم و از عاقبت آن خوب خبر داريم. شرايط خفت‌بار چيست؟» ابوبكر صديق رضی الله عنه فرمود: «خلع سلاح مي‌شويد و اسبانتان مصادره مي‌شود و تنها به شما اجازه‌ي شترچراني مي‌‌دهيم تا اين‌كه خليفه و عموم مسلمانان، روزي عذر شما را بپذيرند. آن‌چه را كه از ما به غنيمت گرفته‌ايد، برمي‌گردانيد و ما، چيزي از غنايمي را كه از شما به دست آورده‌ايم، برنمي‌گردانيم. هم‌چنين اعتراف مي‌كنيد كه كشته‌هاي ما، بهشتي هستند و كشته‌هاي شما جهنمي. البته شما بايد ديه‌ي كشته‌هاي ما را بپردازيد و ما، ديه‌ي كشته‌هاي شما را نمي‌دهيم.» عمر فاروق رضی الله عنه ابتدا گرفتن ديه‌ي شهدا را نادرست دانست و گفت: «اين‌كه گفتي بايد ديه ي كشته‌هاي ما بدهند، دست نيست؛ چراكه آن‌ها به خاطر خدا كشته شده‌اند و ديه ندارند.»‌ البته عمر فاروق رضی الله عنه از اين موضعش عقب نشست و به ابوبكر صديق رضی الله عنه عرض كرد: «بله، نظر شما درست است.» ابوبكر صديق رضی الله عنه پيشنهاد عمر فاروق رضی الله عنه را پذيرفت و بني‌اسد و غطفان نيز به شرايط ابوبكر رضی الله عنه تن دادند.

 

و صلی الله و سلم علی محمد و علی آله و اصحابه الی یوم الدین

منبع: کتاب ابوبکر صدیق، محمد علی صلابی


 

سایت عصر اسلام

IslamAge.Com